anuitní splácení

Zajímáte se o hypoteční nebo spotřebitelský úvěr a zaskočil Vás pojem anuitní splácení? Pod pojmem anuitní splácení je označováno hrazení úvěru formou běžných splátek, které jsou konstantní a po dobu splácení úvěru se jejich výše nemění, tedy za předpokladu, že nedojde ke změně úrokové sazby. Anuitní splácení v sobě zahrnuje jak úhradu za poskytnutí úvěru (úmor z dluhu), tak i úrokovou sazbu, kterou bance platíme za půjčení finančních prostředků. Nesporná výhoda anuitního splácení je jeho přehlednost a jednoduchost.