bonita

Jedním z rozhodujících faktorů, zda banka nebo jiná finanční instituce poskytne klientovi úvěr, je jeho bonita. Pojmem bonita klienta nebo bonita žadatele, se kterým jste se mohli při žádosti o úvěr setkat, v sobě zahrnuje schopnost klienta poskytnutý úvěr splácet. Zjišťováním bonity klienta – žadatele se banky a finanční ústavy brání před rizikem, že poskytnutý úvěr klient nebude schopen splácet. Bonita žadatele je ovlivněna faktory jako jsou věk, vzdělání, profese, rodinný stav, počet dětí a podobně. Obecně platí, že čím lepší bonitu žadatel má, tím má větší šanci úvěr získat a navíc za výhodnějších podmínek.