pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti Vám ušetří spousty starostí při nenadále situaci, do které se můžete dostat jak vlastní chybou nebo zapříčiněním někoho jiného. Pojištění domácnosti Vám může podstatně zmenšit trauma z toho, že Vás byt navštívil nezvaný host nebo, že ve Vašem bytě došlo k nějaké havárii. Pojištění domácnosti nechrání jen majetek Váš, ale také majetek druhých, kterým můžete nedopatřením způsobit nějakou škodu. Když nedopatřením vytopíte souseda, ušetříte tak spoustu nákladů na za uvedení Vašeho i sousedova bytu do původního stavu včetně úhrady poškozeného zařízení.